RS202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Resotel Riverside & Nature Discovery

แพ็กเกจ

ไฮไลท์

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ,สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก,สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด น้ำตกไทรโยคใหญ่ ,ชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อย หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ ,ถ้ำละว้า, ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Resotel Riverside & Nature Discovery
12,300 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • ที่พักริเวอร์แควรีโซเทล 2 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ (กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน) ดังปรากฏในรายการ
 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

ราคาแพกเกจ :

 • ผู้ใหญ่ท่านละ 12,300 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 9,230 บาท
 • พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,200 บาท

ตารางการเดินทาง

 1. วันแรกพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า /สุสานทหารสัมพันธ์มิตรดอนสัก /สะพานข้ามแม่น้ำแคว /ช่องเขาขาด / รำมอญ
  06.00ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถบัสปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
  ช่วงเช้าชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน เป็น Gallery Museum แสดงภาพถ่าย โดยแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น พาท่านเข้าเยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ก่อนนำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  12.00รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่น ช่วงบ่ายนำชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมวีดิทัศน์บอกเล่าของเรื่องราวของอดีตเชลยศึก ซึมซับบรรยากาศความโหดร้ายของสงคราม ผ่านตัวอักษร ภาพวาด และสิ่งของที่จัดแสดง ก่อนเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสบรรยากาศพื้นที่จริงของช่องเขาที่ขาดด้วยแรงงานมนุษย์ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักโดยนั่งเรือหางยาวที่ท่าเรือพุตะเคียนชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย Check in ณ.รีอสอร์ท ริเวอร์แควรีโซเทล สุดยอดบูติครีสอร์ทอิงธรรมชาติ ริมแม่น้ำแควน้อย โดยใช้เเนวสถาปัตยกรรมเเนว Tropical ออกแบบมาเพื่อความกลมกลืนไปกับสภาพเเวดล้อมเเละเสริมความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ พร้อมให้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม
  19.00รับประทานอาหารค่ำเลิศรส จากนั้นนำชมศิลปะการแสดง รำมอญ ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน พักผ่อนในยามราตรี ณ ริเวอร์แควรีโซเทล
 2. วันที่สองน้ำตกไทรโยคใหญ่ /หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน วัดมอญ /ถ้ำละว้า
  07.00รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้า
  09.00นำท่านนั่งเรือหางยาว สู่น้ำตกไทรโยคใหญ่ หรือน้ำตกเขาโจน ที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย มีแหล่งกำเนิดจากพุต้นน้ำในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติไทรโยค น้ำตกมีความสูงประมาณ 8 เมตรและมีน้ำไหลตลอดทั้งปี จากนั้นนั่งเรือหางยาวไป หมู่บ้านมอญ เพื่อเดินชมจุดชมวิวแม่น้ำน้ำแควน้อย ชมถ้ำพระ ผาเอน วัดมอญและพระธาตุอินแขวนจำลอง บนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ วัฒนธรรมชาวมอญ และกลับรีสอร์ท
  12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นนำท่านเดินเข้าชม ถ้ำละว้า ชมความงามของหินงอก หินย้อย ม่านหินย้อย และหินที่มีประกายเพชรจากแร่ซิลิกา ตามผนังถ้ำและเสาถ้ำจะเต็มไปด้วยผลึกที่เป็นประกายระยิบระยับ เมื่อกระทบกับแสงไฟ
  19.00รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ริเวอร์แควรีโซเทล
 3. วันที่สามขึ้นรถไฟชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์
  07.00รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับสระว่ายน้ำในบริเวณรีสอร์ท สัมผัสมหัศจรรย์ความสวยงามของธรรมชาติของแม่น้ำและขุนเขาอันบริสุทธิ์
  11.30บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  13.00Take a historic ride on Death Railway Train passing over original wooden viaduct constructed by Allied POWs
  14.30Journey back to Bangkok
  13.00ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อย
  14.30เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
  19.00ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำรวจแพ็กเก็จอื่น ๆ

แพ็กเกจ
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน River Kwai Resotel 1

RS101 ทัวร์ 2 วัน 1 คืน River Kwai Resotel

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน River Kwai Resotel
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ,สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก,สะพานข้ามแม่น้ำแคว , ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ,ชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อย หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ , ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล
แพ็กเกจ
3-day Botanical Riverside & Local Experience 2

RS102 3-day Botanical Riverside & Local Experience

 • 3-day Botanical Riverside & Local Experience
 • Embark on a 3-day adventure to the Kanchanaburi region of Thailand Stay at the charming River Kwai Resotel – Botanical Riverside, learn the stories of Mon people at Mon Tribal village and enjoy a scenic long-tailed boat ride with a local guide. Join this 3-day tour of Bangkok to Kanchanaburi with convenient transfers from Bangkok. Get to know the town by exploring some of its best sights and most historic landmarks including the Thailand-Burma Railway Center, War Cemetery of WWII Allied Prisoners, Hellfire Pass Memorial Museum, Death Railway and the well-known Bridge over the River Kwai.
แพ็กเกจ
ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Resotel Riverside & Nature Discovery 3

RS202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Resotel Riverside & Nature Discovery

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Resotel Riverside & Nature Discovery
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ,สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก,สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด น้ำตกไทรโยคใหญ่ ,ชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อย หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ ,ถ้ำละว้า, ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล
แพ็กเกจ
Wedding package Promotion 4

Wedding package Promotion

 • Wedding Package Promotion
 • สร้างสรรค์ช่วงเวลาพิเศษแห่งความประทับใจ
แพ็กเกจ
ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Culture & Soft Adventure 5

CS302 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Culture & Soft Adventure

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Culture & Soft Adventure
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ ชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อย ล่องแพเปียก และเรียนทำอาหารกลางวัน พักเรือนแพริเวอร์แควจังเกิ้ลราฟท์ 1 คืน และพักริเวอร์แควรีโซเทล 1 คืน
แพ็กเกจ
ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน 6

D100 ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน

 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองห้อง