RS202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Resotel Riverside & Nature Discovery

แพ็กเกจ

ไฮไลท์

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ,สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก,สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด น้ำตกไทรโยคใหญ่ ,ชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อย หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ ,ถ้ำละว้า, ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Resotel Riverside & Nature Discovery
12,300 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • ที่พักริเวอร์แควรีโซเทล 2 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ (กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน) ดังปรากฏในรายการ
 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

ราคาแพกเกจ :

 • ผู้ใหญ่ท่านละ 12,300 บาท
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 9,230 บาท
 • พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,200 บาท

ตารางการเดินทาง

 1. วันแรก พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า /สุสานทหารสัมพันธ์มิตรดอนสัก /สะพานข้ามแม่น้ำแคว /ช่องเขาขาด / รำมอญ
  06.00 ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถบัสปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
  ช่วงเช้า ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน เป็น Gallery Museum แสดงภาพถ่าย โดยแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น พาท่านเข้าเยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ก่อนนำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  12.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารท้องถิ่น ช่วงบ่ายนำชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมวีดิทัศน์บอกเล่าของเรื่องราวของอดีตเชลยศึก ซึมซับบรรยากาศความโหดร้ายของสงคราม ผ่านตัวอักษร ภาพวาด และสิ่งของที่จัดแสดง ก่อนเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสบรรยากาศพื้นที่จริงของช่องเขาที่ขาดด้วยแรงงานมนุษย์ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักโดยนั่งเรือหางยาวที่ท่าเรือพุตะเคียนชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย Check in ณ.รีอสอร์ท ริเวอร์แควรีโซเทล สุดยอดบูติครีสอร์ทอิงธรรมชาติ ริมแม่น้ำแควน้อย โดยใช้เเนวสถาปัตยกรรมเเนว Tropical ออกแบบมาเพื่อความกลมกลืนไปกับสภาพเเวดล้อมเเละเสริมความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ พร้อมให้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม
  19.00 รับประทานอาหารค่ำเลิศรส จากนั้นนำชมศิลปะการแสดง รำมอญ ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน พักผ่อนในยามราตรี ณ ริเวอร์แควรีโซเทล
 2. วันที่สอง น้ำตกไทรโยคใหญ่ /หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน วัดมอญ /ถ้ำละว้า
  07.00 รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้า
  09.00 นำท่านนั่งเรือหางยาว สู่น้ำตกไทรโยคใหญ่ หรือน้ำตกเขาโจน ที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย มีแหล่งกำเนิดจากพุต้นน้ำในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติไทรโยค น้ำตกมีความสูงประมาณ 8 เมตรและมีน้ำไหลตลอดทั้งปี จากนั้นนั่งเรือหางยาวไป หมู่บ้านมอญ เพื่อเดินชมจุดชมวิวแม่น้ำน้ำแควน้อย ชมถ้ำพระ ผาเอน วัดมอญและพระธาตุอินแขวนจำลอง บนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ วัฒนธรรมชาวมอญ และกลับรีสอร์ท
  12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นนำท่านเดินเข้าชม ถ้ำละว้า ชมความงามของหินงอก หินย้อย ม่านหินย้อย และหินที่มีประกายเพชรจากแร่ซิลิกา ตามผนังถ้ำและเสาถ้ำจะเต็มไปด้วยผลึกที่เป็นประกายระยิบระยับ เมื่อกระทบกับแสงไฟ
  19.00 รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ริเวอร์แควรีโซเทล
 3. วันที่สาม ขึ้นรถไฟชมเส้นทางสายประวัติศาสตร์
  07.00 รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับสระว่ายน้ำในบริเวณรีสอร์ท สัมผัสมหัศจรรย์ความสวยงามของธรรมชาติของแม่น้ำและขุนเขาอันบริสุทธิ์
  11.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
  13.00 Take a historic ride on Death Railway Train passing over original wooden viaduct constructed by Allied POWs
  14.30 Journey back to Bangkok
  13.00 ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อย
  14.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
  19.00 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำรวจแพ็กเก็จอื่น ๆ

แพ็กเกจ
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน River Kwai Resotel 1

RS101 ทัวร์ 2 วัน 1 คืน River Kwai Resotel

 • ทัวร์ 2 วัน 1 คืน River Kwai Resotel
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ,สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก,สะพานข้ามแม่น้ำแคว , ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ,ชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อย หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ , ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล
แพ็กเกจ
3-day Botanical Riverside & Local Experience 2

RS102 3-day Botanical Riverside & Local Experience

 • 3-day Botanical Riverside & Local Experience
 • Embark on a 3-day adventure to the Kanchanaburi region of Thailand Stay at the charming River Kwai Resotel – Botanical Riverside, learn the stories of Mon people at Mon Tribal village and enjoy a scenic long-tailed boat ride with a local guide. Join this 3-day tour of Bangkok to Kanchanaburi with convenient transfers from Bangkok. Get to know the town by exploring some of its best sights and most historic landmarks including the Thailand-Burma Railway Center, War Cemetery of WWII Allied Prisoners, Hellfire Pass Memorial Museum, Death Railway and the well-known Bridge over the River Kwai.
แพ็กเกจ
ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Resotel Riverside & Nature Discovery 3

RS202 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Resotel Riverside & Nature Discovery

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Resotel Riverside & Nature Discovery
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ,สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก,สะพานข้ามแม่น้ำแคว ,ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด น้ำตกไทรโยคใหญ่ ,ชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อย หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ ,ถ้ำละว้า, ขึ้นรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล
แพ็กเกจ
Wedding package Promotion 4

Wedding package Promotion

 • Wedding Package Promotion
 • สร้างสรรค์ช่วงเวลาพิเศษแห่งความประทับใจ
แพ็กเกจ
ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Culture & Soft Adventure 5

CS302 ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Culture & Soft Adventure

 • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน Culture & Soft Adventure
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ หมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน พระธาตุอินแขวนจำลอง ศึกษาวัฒนธรรมของชาวมอญ ชมจุดชมวิวแม่น้ำแควน้อย ล่องแพเปียก และเรียนทำอาหารกลางวัน พักเรือนแพริเวอร์แควจังเกิ้ลราฟท์ 1 คืน และพักริเวอร์แควรีโซเทล 1 คืน
แพ็กเกจ
ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน 6

D100 ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน

 • ทัวร์ริเวอร์แควเต็มวัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
0-6 ปี
จองห้อง