NC302 River Kwai Nature & Culture

แพ็กเกจ

ไฮไลท์

ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ ชมช้างอาบน้ำ ล่องแพเปียก นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเรือนแพจังเกิลราฟท์ และ รีโซเทล

 • 3 วัน 2 คืน
12,000 บาท

รายการท่องเที่ยวนี้รวม

 • ที่พักเรือนแพจังเกิลราฟท์ 1 คืน
 • ที่พักรีโซเทลแก่งละว้า 1 คืน
 • อาหาร 7 มื้อ (กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน เย็น เช้า กลางวัน) ดังปรากฎในรายการ
 • พาหนะ รับ-ส่ง จากกรุงเทพฯ ถึงกาญจนบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ดังปรากฎในรายการ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยว

รายการท่องเที่ยวนี้ไม่รวม

 • รายการพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • มื้ออาหารที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

หมายเหตุ

 • รายการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และสถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลา เมื่อวางแผนการโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรืออื่น ๆ หลังจากทัวร์
 • หากลูกค้าปฏิเสธการให้บริการ รายการใดรายการหนึ่ง ไม่สามารถขอเป็นส่วนลด หรือคืนค่าบริการได้

อัตตราค่าบริการ

 • ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 12,000 บาท
 • ผู้ใหญ่พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
 • เด็กอายุ 3-12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง ราคาท่านละ 9,000 บาท

ตารางการเดินทาง

 1. 06.00 นออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ
  ช่วงเช้าชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า พิพิธภัณฑ์เอกชน เป็นอาคารปรับอากาศ ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวระหว่างการสร้างทางรถไฟสายไทย-พม่า สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอย่างละเอียดที่สุดในกาญจนบุรี หลังจากนั้น พาท่านเข้าเยี่ยมชม ที่พักพิงสุดท้ายของเชลยศึกผู้สร้างทางรถไฟสายดังกล่าว ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ก่อนนำท่าน ชมสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนต์ฮอลลีวูด
  12.00 น.นำท่านลงเรือหางยาว สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติแมกไม้เขียวชะอุ่มตลอดสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย ถึงที่พัก ณ เรือนแพจังเกิ้ลราฟท์ บริการอาหารกลางวัน
  15.00 น.ชมความร่าเริงของช้างขณะเล่นน้ำ สังเกตการ์ณเลี้ยงช้างของควาญช้างมืออาชีพก่อนส่งช้างเข้านอนในป่าใกล้ๆหมู่บ้านมอญ หลังจากนั้นนำชมหมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน และวัดมอญ
  19.00 น.รับประทานอาหารค่ำเลิศรส จากนั้นนำชมศิลปะการแสดงรำมอญ ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน แล้วพักผ่อนในยามราตรี
 2. 07.00 น.รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น ก่อนให้อาหารช้างขณะลงมาเล่นในแม่น้ำแคว
  10.00 น.เตรียมเก็บสัมภาระ แล้วล่องแพเปียก หรือ พายเรือแคนู มุ่งสู่ริเวอร์แควรีโซเทล
  12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
  14.45 น.ลงเรือหางยาว และต่อด้วยรถยนต์ เพื่อนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ชมวีดิทัศน์บอกเล่าของเรื่องราวของอดีตเชลยศึก ซึมซับบรรยากาศความโหดร้ายของสงคราม ผ่านตัวอักษร ภาพวาด และสิ่งของที่จัดแสดง ก่อนเดินเท้าตามเส้นทางรถไฟสายมรณะ สัมผัสบรรยากาศพื้นที่จริงของช่องเขาที่ขาดด้วยแรงงานมนุษย์ก่อนกลับสู่ที่พัก
  13.00 น.เช็คเอ้าท์ จากเรือนแพจังเกิลราฟท์ สนุกสนานกับการล่องแพเปียก เข้าที่พัก รีโซเทล แก่งละว้า
  19.00 น.รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนในยามราตรี
 3. 07.00 น.รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น
  11.00 น.เตรียมเก็บสัมภาระลงเรือเดินทางสู่ท่าเรือ
  11.40 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารใกล้ท่าเรือปากแซง
  13.00 น.ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งเลียบถ้ำกระแซ และแม่น้ำแควน้อย
  14.30 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
  18.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำรวจแพ็กเก็จอื่น ๆ

แพ็กเกจ

D100 One Day River Kwai Easy

 • 1 วัน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์
แพ็กเกจ

NC302 River Kwai Nature & Culture

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ ชมช้างอาบน้ำ ล่องแพเปียก นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักเรือนแพจังเกิลราฟท์ และ รีโซเทล
แพ็กเกจ

RS 101 River Kwai Delight

 • 2 วัน 1 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล
แพ็กเกจ

RS 102 River Kwai Delight

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล
แพ็กเกจ

RS 202 River Kwai Discovery

 • 3 วัน 2 คืน
 • ชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว ล่องเรือชมลำน้ำแคว ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด หมู่บ้านมอญ ชมระบำมอญ น้ำตกไทรโยคใหญ่ ถ้ำละว้า นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ พักริเวอร์แควรีโซเทล
จอง
ห้อง
ปิด
เช็กอิน
เช็กเอาต์
1
2
0
3-12 ปี
จองห้อง